Een kaart om de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te vergemakkelijken

Waar aanvragen?

U kunt de European Disability Card aanvragen bij een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap.

De kaart is gratis. Bij diefstal of verlies hebt u recht op één gratis duplicaat. 

Hieronder vindt u de aanvraagprocedure voor de European Disability Card voor personen met een handicap of voor hun wettelijke vertegenwoordiger. De procedure verschilt per organisatie. Neem contact op met de organisatie bij wie u een dossier hebt :

 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid:

  Vraag uw kaart aan op een van de volgende manieren:

  • online via My Handicap. Hulp nodig bij de aanvraag? Bekijk onze andere contactmogelijkheden
    
  • stuur een brief te sturen naar:

   Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
   Directie-generaal Personen met een handicap
   Kruidtuinlaan 50 bus 150
   1000 Brussel
    

 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) :

  U kunt uw aanvraag indienen via het digitale loket van de VAPH (bv. ook indien u verhoogde kinderbijslag ontvangt). Daarvoor hebt u uw elektronische identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer nodig.
   

 • Agence pour une Vie de Qualité (AViQ):

  Neem (persoonlijk, telefonisch, per fax, per e-mail) contact op met het bevoegde gewestelijke kantoor in uw woonplaats. Om te weten tot welk gewestelijk kantoor u zich moet wenden, neemt u een kijkje op de site van het agentschap AViQ.
   

 • Service public francophone bruxellois (Dienst Phare):

  Bij uw aanvraag geeft u de volgende gegevens door: de voor- en achternaam, de geboortedatum en het rijksregisternummer van de persoon die de kaart wil aanvragen, en indien mogelijk het nummer van het Pharedossier. U kunt uw aanvraag indienen door:

  • een brief te sturen naar:

   Dienst Phare
   Paleizenstraat 42
   1030 Brussel
    

  • te mailen naar info.phare@spfb.brussels
  • te bellen naar 02 800 82 03 (van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur);
  • langs te gaan bij de permanentiedienst van Phare (van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur, behalve op woensdag).
    
 • Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL) :

  U richt zich tot uw contactpersoon of tot het kantoor van de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben. De contactgegevens vindt u op de website van de DSL.

s