Toegankelijkheidsverklaring

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid streeft ernaar zijn websites toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

  • eudisabilitycard.be

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen.

Ontoegankelijke inhoud

  • De website bevat afbeeldingen die onterecht niet als decoratief gemarkeerd zijn (WCAG 1.1.1).
  • De in het rapport vermeldde contrastfouten (WCAG 1.4.3) zijn het gevolg van bugs in de testtool en geen echte ontoegankelijkheden.
  • Er is geen link aan de bovenkant van de pagina om direct naar het hoofdgedeelte van de inhoud te gaan (WCAG 2.4.1.) (opgelost)
  • Een titel-attribuut ontbreekt in het head-element (WCAG 2.4.2.) (opgelost)
  • Taal-attribuut ontbreekt in html-element (WCAG 3.1.1.) (opgelost)

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 28/08/2023.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 28/08/2023.

Feedback en contactgegevens

FOD Sociale Zekerheid
Dienst Communicatie
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 145
1000 Brussel
Contacteer ons via e-mail

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst: