Meld je aan als partner van de EDC

Locatie
Het adres waar bezoekers naartoe moeten. Deze gegevens zijn zichtbaar voor bezoekers van de website. Ben je een overkoepelende organisatie met meerdere locaties, vul dan een formulier in per locatie (bv. meerdere concertgebouwen in België, verschillende zwembadlocaties, enz.)
Het telefoonnummer waarop bezoekers jou vragen kunnen stellen.
De volledige url (https://...) van jouw website, liefst van de pagina waarop jouw EDC-voordelen opgesomd staan.
Contactpersoon
De persoon die wij kunnen contacteren voor vragen en opmerkingen. Deze gegevens zijn niet zichtbaar voor bezoekers van de website.
Selecteer het type activiteit dat jij als partner aanbiedt aan de houders van EDC. Je kan achtereenvolgens meerdere activiteiten uit de lijst selecteren.
Selecteer het type voordelen dat je aanbiedt aan houders van de EDC. Je kan achtereenvolgens meerdere voordelen uit de lijst selecteren.
Beschrijf je activiteiten en/of voordelen in meer detail, maar hou het kort. Plaats de meeste details op je eigen website, daar kan je ze zelf makkelijker actualiseren. Deze beschrijving is zichtbaar in de uitgebreide lijst van partners voor bezoekers van de website.
Beschrijf heel kort je activiteiten en/of voordelen. Deze korte beschrijving is soms (voortdurend wisselende, willekeurige selectie) zichtbaar op de homepage voor bezoekers van de website.
Jouw informatie wordt in vier talen op de site aangeboden. Je helpt ons een heel eind met je eigen gewenste vertalingen in het Nederlands, Frans, Duits en Engels van je naam, adres, uitgebreide en korte beschrijving van je activiteiten en voordelen.
Privacy

Jouw persoonsgegevens als contactpersoon worden enkel gebruikt om een interne contactlijst samen te stellen met organisaties die voordelen bieden aan de houders van de European Disability Card. Jouw persoonsgegevens zijn niet zichtbaar op de website. Lees het volledige privacybeleid van de FOD Sociale Zekerheid op https://socialsecurity.belgium.be/nl/privacy.