Een kaart om de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te vergemakkelijken

Info & contact

De partners van de European Disability Card

Heel wat partners zoals Mini-Europa, de Grotten van Han of de Zoo van Antwerpen, maken al deel uit van het netwerk dat de kaart aanvaardt. In de toekomst wordt dit nog uitgebreid.

Raadpleeg de lijst met partners

Instellingen bevoegd voor personen met een handicap

 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid:
  • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap Kruidtuinlaan 50 bus 150 - 1000 Brussel
  • www.handicap.belgium.be
  • 0800/987 99
    
 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) :
  • Vlaamse overheid, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Zenith gebouw, Koning Albert II laan 37 - 1030 Brussel
  • www.mijnvaph.be
  • 1700
    
 • Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) :
  • Administration centrale - Agence pour une Vie de Qualité, Rue de la Rivelaine 21 - 6061 Charleroi
  • www.aviq.be
  • 0800/160 61
  • info@aviq.be
    
 • Service public francophone bruxellois (Service Phare) :
 • Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL) :
  • Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Vennbahnstraße 4/4 - 4780 St. Vith
  • www.selbstbestimmt.be
  • 080/229 111

Contacten EU

Toegankelijkheid

Meer gedetailleerde informatie over de toegankelijkheid en redelijke aanpassingen voor personen met een handicap op het gebied van sport, cultuur en vrije tijd:

Dit project is medegefinancierd door de Europese UnieFederale Overheidsdienst Sociale ZekerheidVlaanderen is welzijnWallonie - familles santé handicap - AVIQFrancophone Bruxelles - PhareOstbelgien - selbstbestimmt.beKSZ - BCSS

s