Een kaart om de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te vergemakkelijken

Het project

De European Disability Card wil de toegankelijkheid voor personen met een handicap en hun inclusie in de maatschappij bevorderen. Het project willigt een vraag in van personen met een handicap en de verenigingen van personen met een handicap. Het ligt in de lijn van een initiatief van de Europese Commissie, die de opstart van de kaart gecofinancierd heeft.

Acht EU-lidstaten nemen deel aan het project voor de ontwikkeling van de European Disability Card: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

Meer informatie over het Europese project

Het idee van een European Disability Card is niet nieuw en werd meermaals besproken op Europees niveau. Van meet af aan heeft België aangegeven te willen meewerken aan dergelijk initiatief.

Het is trouwens niet onbelangrijk te herhalen dat:

  • deze vraag er kwam op verzoek van het BDF (Belgian Disability Forum) en vervolgens door het EDF (European Disability Forum) overgenomen werd;
  • de Eurecard – een servicekaart die personen met een handicap op het grondgebied van de Euregio Maas-Rijn recht geeft op verschillende kortingen en voordelen op het vlak van toerisme, cultuur en sport – een initiatief van de Duitstalige Gemeenschap van België is;
  • het federale regeerakkoord van 1 december 2011 in een dergelijke kaart voorzag, Handipass genoemd.

Naar aanleiding van de oproep tot het indienen van een project door de Europese Commissie heeft België een projectvoorstel voor een European Disability Card ingediend in september 2015. Na validering ervan werd in december 2015 een overeenkomst ondertekend met de Europese Commissie. Deze overeenkomst heeft de prioriteiten en doelstellingen van het project en de voorwaarden voor Europese cofinanciering bevestigd. Alle Belgische overheidsdiensten hebben aangegeven een European Disability Card te willen realiseren.

Aangezien de bevoegdheden van het handicapbeleid verdeeld zijn, hebben de betrokken ministers unaniem hun instemming verleend om samen te werken aan het project. Vijf overheidsinstanties zullen samen toezien op de uitvoering van het project:

  • de FOD Sociale Zekerheid (federale overheid);
  • het AViQ (Agence pour une vie de qualité) (Wallonië);
  • het VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap) (Vlaanderen);
  • PHARE (Personne handicapée – Autonomie recherchée) (Franse Gemeenschapscommissie);
  • de DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben) (Duitstalige Gemeenschap).
s