Automatische uitreiking European Disability Card vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 krijgen mensen met een handicap automatisch een European Disability Card (EDC) aangeboden zodra ze een erkenning van hun handicap ontvangen. Dat werd door de bevoegde ministers en staatssecretarissen overeengekomen bij de bijeenkomst van de Interministeriële Conferentie Handicap (IMC). Daarnaast werd ook beslist om de kaart automatisch te verlengen na de vervaldatum van 5 jaar voor burgers die de kaart reeds in hun bezit hebben.

België is sinds 2017 een van de 8 voortrekkers van het Europese proefproject met de EDC-kaart. Deze kaart zorgt ervoor dat je bijzondere aandacht krijgt op bepaalde gebieden zoals sport, vrije tijd en cultuur. Dat gaat dan om een speciaal onthaal of een speciale dienst die partners van de EDC-kaart aanbieden, zoals aangepaste toegankelijkheid, verlaagde tarieven, persoonlijke assistentie, enz. 

Momenteel hebben slechts ongeveer 150.000 mensen de nodige stappen ondernomen om deze EDC-kaart te verkrijgen, terwijl in België bijna een miljoen mensen met een handicap erkend zijn door de verschillende overheden. 

Daarom besloten de bevoegde ministers op de Interministeriële Conferentie (IMC) 'Handicap' om de kaart automatisch te koppelen aan de erkenning van een handicap. Op die manier bouwt België verder op de ervaring van dit Europese proefproject om in de aanloop naar zijn Europees voorzitterschap in 2024 ook op het gebied van handicap het voortouw te nemen.

Naast de automatische uitreiking bij nieuwe aanvragen werd ook beslist om de kaart automatisch te verlengen voor mensen met een bestaande tegemoetkoming aangezien deze kaart nu een vervaldatum heeft na 5 jaar.

Het CIM nam deze beslissingen op basis van aanbevelingen die gegeven werden door, onder andere, de Directie-generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid (DG HAN).